• 0 Items - 0,00 (0,00 kn)
    • Nema proizvoda u košarici

Marija Agredska

Author's books

Život Blažene Djevice Marije

18,60 (140,14 kn)

Majke Božje, naše kraljice


Život Marije Agredske bio je prepun mističnih događaja, ona je jedna od malobrojnih osoba u povijesti koja je imala potvrđen dar bilokacije. Premda je boravila u samostanu u Agredi (Španjolska) koji nije nikada napuštala, spominje se više od 500 njezinih posjeta indijanskom plemenu Jumano (današnje američke države Teksas i Novi Meksiko) kojemu je propovijedala evanđelje na njegovu jeziku.
Na poticaj svojega duhovnog vođe, premda neuka, napisala je opširno djelo Mistični grad Božji u kojem se izmjenjuju opisi Presvetoga Trojstva, zemaljski i nebeski život Blažene Djevice Marije te Božanski plan stvaranja i spasenja duša, kao i smjernice za duhovni život čitatelja. Ovo djelo, koje je doživjelo brojna izdanja na različitim jezicima, preporučivali su mnogi učeni ljudi te nosi imprimatur nekoliko papa i biskupa.
Španjolski kardinal J. Saenz de Aguirre, na upit francuskoga kralja o ovoj knjizi, u svojem je pismu napisao: „Sve što sam tijekom pedeset godina naučio, nije gotovo ništa prema dubokom nauku koju sam našao u toj knjizi i koji se potpuno podudara sa Svetim pismom, svetim ocima i crkvenim saborima. Kako se ne može niti pomisliti da bi najučeniji smrtni čovjek mogao ovoj časnoj majci naravnim putem priopćiti toliko visok nauk i tako uzvišena priopćenja, moramo s moralnom sigurnošću prihvatiti i vjerovati da je ova velika službenica Božja pisala pod utjecajem Duha Svetoga.“