• 0 Items - 0,00 (0,00 kn)
    • Nema proizvoda u košarici

Ivo Baotić

Author's books

“…da vjerujući život imaju u imenu Njegovu…”

6,64 (50,03 kn)

Vjera u uskrsnuće kao svjetlo u tami patnje…


Promatrajući biblijske odlomke koji govore o Uskrsnuću, stojimo pred tajnom koja je nedokučiva. Ova nas knjiga stoga, dok tumači susrete s Uskrslim, želi uvesti u tajnu ovog Otajstva, bez kojega bi naša vjera bila, kako kaže sveti Pavao, uzaluna. No Uskrs nije samo događaj ili tajna, Uskrs je, na što ova knjiga želi potaknuti, i svojevrsni putokaz, koji nam uvijek iznova želi pokazati put i izlaz iz vlastite patnje.

Bog je tako ljubio svijet…

7,96 (59,97 kn)

Muka Gospodina našega Isusa Krista kao utjeha u vlastitoj patnji…


Ova knjiga želi, tumačeći biblijske odlomke Muke Gospodinove, otkriti veliko bogatstvo koje u sebi kriju izvještaji ovog temeljnog događaja naše kršćanske vjere.
Muka je spasonosna ne samo po tome, što je Božje otkupiteljsko djelo, nego i po tome, što je svojevrsna škola patnje.
Okrivajući dio onoga što Muka u sebi nosi, ova knjiga želi uvijek iznova potaknuti na dublje pronicanje u to temeljno Otajstvo vjere i poučiti nas o tome, kako se kršćanski susresti sa vlasitom patnjom.

Danas vam se rodio Spasitelj – Krist, Gospodin!

9,95 (74,97 kn)

Božićno otajstvo kao vodič kroz patnju…


Božić je bez sumnje najradosniji blagdan u crkvenoj godini i dok u ovoj knjizi promatramo njega i cijelo božićno vrijeme, želimo otkriti koje bogatstvo ti dani nude i nama danas za izgradnju i rast u vjeri.
Susrećući mnoštvo osoba i sudbina u božićnim danima susrećemo zapravo i svijet svoga vremena, jer i u njemu, baš kao i u osobama i skupinama, koje susrećemo u božićne dane u Bibliji, prepoznajemo razne osobe svoga vremena. Svi oni nas upućuju na i danas prisutnu i aktualnu potrebu izgradnje boljega, pravednijega svijeta i na nužnost pristupa patnicima našega vremena. Sve to nas treba voditi ka boljem i temeljitijem upoznavanju božićnoga otajstva i time doprinjeti rastu i jačanju naše osobne vjere u Krista kao Spasitelja.

Evo me, mene pošalji!

17,90 (134,87 kn)

Služenje laika u Crkvi kao svjedočanstvo vjere…


Iako velika većina vjernika pripada staležu laika, koje često zovemo i „običnim vjernicima“ ili pukom ipak se o ulozi laika u Crkvi redovito rijetko govori, te ova knjiga želi kroz nekoliko cjelina promotriti upravo njihovu ulogu i one službe, koje im Crkva povjerava. Laici u Crkvi imaju jednako važnu ulogu kao i zaređeni, jer ako nema vjernika, koji će se okupljati u zajednicu, nema ni same zajednice. Stoga biblijsko poglavlje započinje od Adama, kako bi posvijestilo svima nama da je već biti čovjek zadaća, koju primamo od samoga Boga Stvoritelja te nas vodi kroz Stari i Novi zavjet donoseći nam važne crte za život u staležu laika.
Druga cjelina je nauk Drugog vatikanskog sabora o laicima, koji dobivaju novu, značajnu ulogu, što je usko povezano i sa cjelinom Crkvenoga prava i ustroja Crkve, koji danas bez laika ne može. Ovaj teoretski dio je upotpunjen kratkim praktičnim pregledom najvažnijih službi, koje danas preuzimaju vjernici, koji nisu primili sakrament svetoga reda, ali i kroz mnoštvo primjera iz prakse nas poučava o tome kako još bolje možemo služiti i surađivati s drugima.
Ova knjiga namjenjena je svima onima, koji se ne zadovoljavaju time da u Crkvi budu pasivni i nezainteresirani, ali želi i svima nama dozvati u pamet važnost i dostojanstvo uloge, koju smo u krštenju primili, kada smo postali članovi i udovi Crkve. Ova knjiga nas želi učvrstiti u vjeri i poučiti još plodonosnijem životu kao vjernici i suradnici u svojim vjerničkim zajednicama, te nas potiče da uvijek iznova dozivamo i štitimo dostojanstvo i vrijednost svakoga čovjeka kao Božjeg ljubljenog stvorenja.

Evo službenice Gospodnje

9,95 (74,97 kn)

Blažena Djevica Marija kao uzor i potpora u vjeri…


Ova knjiga, dok iz mnogih perspektiva promatra Blaženu Djevicu Mariju i njezino jedinstveno značenje za kršćanstvo i za hrvatski narod, želi pridonjeti boljem upoznavanju nauka o Blaženoj Djevici Mariji i time i lik nebeske majke prbližiti svakomu tko posegne za ovom knjigom.
Koliko je Blažena Djevica Marija važna za otajstvo Spasenja govori jedinstvena činjenica bezgrešnog začeća, a koliko je upravo hrvatski narod štuje i voli, dokazuje brojnost pjesama i proširenost različitih pobožnosti. Upravo je zbog toga ova knjiga, predstavljajući kako biblijske odlomke, tako i crkvene dokumente i dogme, želi pomoći što boljem upoznavanju Blažene Djevice Marije i time i iskrenoj i pravoj pobožnosti prema nebeskoj Majci, koju u jednoj od najpoznatijih hrvatskih marijanskih pjesama i mi zovemo Kraljica Hrvata.

Marana tha – Dođi, Gospodine, Isuse!

8,63 (65,02 kn)

Otajstvo došašća kao pomoć u iščekivanju spasenja u vlastitoj patnji…


Dok promatramo u ovoj knjizi razdoblje došašća, koje često ostaje u sjeni Božića, želimo otkriti bogatstvo tog posebnog i blagoslovljenog vremena iščekivanja Spasitelja. No iščekivanje nije samo prisutno unutar vremena došašća, ono često postaje dio naše ljudske stvarnosti te je osobito prisutno kod onih, koji pate i željno čekaju izbavljenje iz svojih muka. U tome postajemo slični upravo ljudima došašća te i mi, susrećući se sa pojedinim osobama i događaja došašća želimo došašće upoznati i kao kršćansku školu iščekivanja, kao školu vjere i kao priliku za rast u vjeri.

Ovo činite meni na spomen

9,95 (74,97 kn)

Liturgija vazmenog trodnevlja kao uzor kršćanskog hoda kroz patnju…


Knjiga Ovo činite meni na spomen! želi, dok promatra liturgiju vazmenog Trodnevlja, ne samo upoznati nas sa obredima, njihovom biblijskom i teološkom pozadinom nego nas ujedno želi potaknuti i na aktivnije sudjelovanje u temeljnom slavlju Crkve, u slavlju vazmenoga Otajstva.
Vazmeno otajstvo je ono temeljno otajstvo naše vjere i stoga ova knjiga opširno promatra i proslavu tog otajstva u euharistiji.
Sve ovo treba nam pomoći da bolje razumijemo Kristovu Muku, smrt i uskrsnuće, da liturgija bude i nama izvorom snage i okrepe u vlastitim patnjama.