• 0 Items - 0,00 (0,00 kn)
    • Nema proizvoda u košarici

Blažena Djevica Marija

Život Blažene Djevice Marije

18,58 (139,99 kn)

Prema viđenjima Anne Katharine Emmerich, redovnice augustinke


Bl. Anna Katharina Emmerich (1774. — 1824.) redovnica augustinka, ubraja se među najglasovitije mistike. Razmatranja o životu Blažene Djevice Marije bl. Anne Katharine Emmerich zabilježio je vrlo pomno pjesnik Clemens Brentano tijekom svoga višegodišnjeg boravljenja uz bolesničku postelju stigmatizirane redovnice. Tako je od 1819. do 1822. nastao dnevnik koji prikazuje ne samo život i gorku Muku našega Gospodina Isusa Krista, već i ovo djelo o životu Marijinu. Zapisi započinju s praroditeljima sv. Ane, prikazuju Marijino rođenje, Njezin život u hramu, vjenčanje sa sv. Josipom, put u Betlehem, Kristovo rođenje, put Sveta tri kralja, bijeg u Egipat, smrt Blažene Djevice te vrijeme nakon Marijine smrti. Oni ne mogu polagati pravo na to da pokazuju potpunu, dovršenu sliku Marijina života, ali je toliko ganutljivih i karakterističnih crtica u ovoj knjizi da je ono nadopuna: »Isusovu životu« i »Gorkoj Muci«.
Clemens Brentano je još za svojega života započeo s tiskanjem ovoga djela, a njegov brat i snaha dovršili su ga nakon njegove smrti prema postojećim bilješkama. Naše izdanje donosi potpun nekraćeni tekst originalnog izdanja, odričući se svjesno kraćenja i obrada. Tako čitatelj ovdje nalazi posvemašnji čar Brentanova zapisa koji nam približava život presvete Majke Božje Marije.

Život Blažene Djevice Marije

18,60 (140,14 kn)

Majke Božje, naše kraljice


Život Marije Agredske bio je prepun mističnih događaja, ona je jedna od malobrojnih osoba u povijesti koja je imala potvrđen dar bilokacije. Premda je boravila u samostanu u Agredi (Španjolska) koji nije nikada napuštala, spominje se više od 500 njezinih posjeta indijanskom plemenu Jumano (današnje američke države Teksas i Novi Meksiko) kojemu je propovijedala evanđelje na njegovu jeziku.
Na poticaj svojega duhovnog vođe, premda neuka, napisala je opširno djelo Mistični grad Božji u kojem se izmjenjuju opisi Presvetoga Trojstva, zemaljski i nebeski život Blažene Djevice Marije te Božanski plan stvaranja i spasenja duša, kao i smjernice za duhovni život čitatelja. Ovo djelo, koje je doživjelo brojna izdanja na različitim jezicima, preporučivali su mnogi učeni ljudi te nosi imprimatur nekoliko papa i biskupa.
Španjolski kardinal J. Saenz de Aguirre, na upit francuskoga kralja o ovoj knjizi, u svojem je pismu napisao: „Sve što sam tijekom pedeset godina naučio, nije gotovo ništa prema dubokom nauku koju sam našao u toj knjizi i koji se potpuno podudara sa Svetim pismom, svetim ocima i crkvenim saborima. Kako se ne može niti pomisliti da bi najučeniji smrtni čovjek mogao ovoj časnoj majci naravnim putem priopćiti toliko visok nauk i tako uzvišena priopćenja, moramo s moralnom sigurnošću prihvatiti i vjerovati da je ova velika službenica Božja pisala pod utjecajem Duha Svetoga.“