• 0 Items - 0,00 (0,00 kn)
    • Nema proizvoda u košarici

Pobožnosti

Ako ponovno ne postanete kao mala djeca

4,00 (30,14 kn)

Prema novoj evangelizaciji


Knjiga Tadeusza Dajczera Razmišljanja o vjeri je postala bestseler u području kršćanske duhovnosti. Objavljena je na mnogim europskim i svjetskim jezicima. 2001. godine izdana je i na hrvatskom jeziku u izdanju Glasa Koncila. Knjiga je glavni priručnik duhovnosti pokreta koji je nastao u Poljskoj, a raširio se u cijelom svijetu. Odgovorni iz tog pokreta su nastavili sa tiskanjem svezaka prevedenih na više jezika kojima žele doprinijeti novoj evangelizaciji. Oni su stupili u kontakt sa Apostolatskim centrom "Sav tvoj'' i ponudili suradnju. Prikaz pokreta su sami napisali.
Dao Bog i Majka Božja da objavljivanje ovih knjižica donese obilje duhovnih plodova, pa i proširenje pokreta u Hrvatskom narodu.

Čudotvorna medaljica

4,00 (30,14 kn)

Mali put br. 1


Svjedoci smo vremena u kojem je demokracija širom otvorila svoja vrata svim religioznim duhovnim pokretima i sektama koje žele doći i djelovati na ovim prostorima. Po principu "plati i radi što hoćeš" dostupni su im svi oblici masmedijskog djelovanja. New age, duhovni pokret novog doba, pušta svoje metastaze u svim društvenim slojevima, osobito među mladima. Tisak nam je pun oglasa magijske "pomoći" čovjeku, a nije zanemarivo ni izravno djelovanje sotonskih organizacija. Prema nekim istraživanjima, u Južnoj Americi 6-8 tisuća ljudi dnevno napušta Katoličku Crkvu i odlazi sektama, a preko 21% zapadnih Europljana vjeruje u reinkarnaciju, što je u suprotnosti sa osnovnom kršćanskom dogmom o zagrobnom životu. Ne usuđujemo se ni pomisliti kakvi bi bili rezultati ispitivanja o vjerovanju u astrologiju, čitanju horoskopa i nošenju astralnih i poganskih simbola, vjerujući u njihovu zaštitu i moć.
Mnogi od ispitanika izjavili su da su izašli iz Katoličke Crkve, jer u njoj nisu naišli na dovoljno misticizma. Edicijom "MALI PUT" želimo u suradnji sa svećenicima i redovničkim zajednicama na što jednostavniji, zanimljiviji i prihvatljiviji način tiskom, audio i video tehnikom kao i ponudom sakralnih predmeta upoznati javnost s najdragocjenijim biserima pučke pobožnosti iz bogate baštine svete Crkve Katoličke. Ne kao cilj, nego put i sredstvo koje će Vas voditi do svetih liturgijskih sadržaja a nadasve sv. Euharistije. Do iskustva Isusovih riječi: "Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni." (Iv 6,54)

Isuse, ja se uzdam u Tebe

4,00 (30,14 kn)

Objava Božjeg Milosrđa po bl. s. Faustini Kowalskoj


Na početku 20. stoljeća, u vremenu atoma i holokausta, svemirskih uzleta, ali i padova, moralnih vrednota, kulta tehnologije i novca, bluda i droge, kriminala protiv života, usamljenosti i lutanja čovjeka.
Gospodin nas preko ponizne odabranice, časne sestre Marije Faustine Kowalske potiče na spoznanje poznate, ali ipak zaboravljene istine naše vjere; "Božje milosrdne ljubavi prema čovječanstvu." Daje nam nove oblike pobožnosti Božanskom milosrđu koja bi trebala dovesti do ponovnog povjerenja u neizmjernu ljubav Boga prema čovjeku. Cijelo poslanje s. Faustine sadržano je u dnevniku kojega je vodila četiri godine prije svoje smrti na izričiti zahtjev našega Gospodina. U ovom djelu donosimo najhitnije detalje za upoznavanje, prihvaćanje i širenje ove pobožnosti.
"Izlit ću ocean milosti na duše koje će se približiti Mojemu Milosrđu, jer je tako veliko da kroz cijelu vječnost ne bi mogao njegove dubine ni nebeski ni ljudski razum dokučiti...!" "...Čovječanstvo neće naći mir dok se ne približi tome izvoru"
(iz dnevnika s. Faustine)

Izvještaj iz Čistilišta – 1. dio

4,00 (30,14 kn)

Glas iz Čistilišta br. 4


Razmatrati o istinama Čistilišta u svjetlu Crkvene nauke jest izvor velike dobiti u duhovnom životu. Takva meditacija obogaćuje u smislu upoznavanja Boga u novom svjetlu i mogućnost da se otkrije zvanje. Bog ne podnosi mlakost, namještaljke, ni kompromise sa svijetom.
Meditacija pomaže kršćaninu da otkrije čistoću ljubavi i nakane, te ga vodi ka sve većoj i žarčoj ljubavi prema Bogu i živoj želji da se što prije sastane sa Njim. Uz to proširuje horizonte ljubavi kod kršćanina, te ga čvrsto vodi prema samilosti za duše u Čistilištu, kako ih naziva sv. Veronika Giuliani - “zaboravljene duše”.
Zar zaista te siromašne duše u svojoj boli nemaju pravo na posebnu pažnju i bratsku ljubav, toliko puta naglašavanu u Isusovim prispodobama? Sjetimo se “milosrdnog Samaritanca”: zar nas tu Isus ne poziva na trajnu i djelotvornu ljubav za pomoć tim dušama u nevolji, po našim molitvama i žrtvama.
U to je bila uvjerena i sv. Terezija od Djeteta Isusa, te je svaku večer izmolila šest Očenaša, Zdravo Marija i Slava Ocu za duše u Čistilištu.
Mnogobrojni su primjeri svetaca koji su bili pozvani na poseban način, da se mole za te duše. Posebno se povezuje s tim žrtvama i molitvama sv. Katarina iz Genove (1447.-15 lO.g.); njezin “Elaborat o dušama u Čistilištu” predstavlja divan primjer upotpunjenog mističnog života i iskustva. Ona upoznaje najdublje boli duša u Čistilištu.
(Iz predgovora)

Izvještaj iz Čistilišta – 2. dio

4,00 (30,14 kn)

Glas iz čistilišta br. 5


Razmatrati o istinama Čistilišta u svjetlu Crkvene nauke jest izvor velike dobiti u duhovnom životu. Takva meditacija obogaćuje u smislu upoznavanja Boga u novom svjetlu i mogućnost da se otkrije zvanje. Bog ne podnosi mlakost, namještaljke, ni kompromise sa svijetom.
Meditacija pomaže kršćaninu da otkrije čistoću ljubavi i nakane, te ga vodi ka sve većoj i žarčoj ljubavi prema Bogu i živoj želji da se što prije sastane sa Njim. Uz to proširuje horizonte ljubavi kod kršćanina, te ga čvrsto vodi prema samilosti za duše u Čistilištu, kako ih naziva sv. Veronika Giuliani - “zaboravljene duše”.
Zar zaista te siromašne duše u svojoj boli nemaju pravo na posebnu pažnju i bratsku ljubav, toliko puta naglašavanu u Isusovim prispodobama? Sjetimo se “milosrdnog Samaritanca”: zar nas tu Isus ne poziva na trajnu i djelotvornu ljubav za pomoć tim dušama u nevolji, po našim molitvama i žrtvama.
U to je bila uvjerena i sv. Terezija od Djeteta Isusa, te je svaku večer izmolila šest Očenaša, Zdravo Marija i Slava Ocu za duše u Čistilištu.
Mnogobrojni su primjeri svetaca koji su bili pozvani na poseban način, da se mole za te duše. Posebno se povezuje s tim žrtvama i molitvama sv. Katarina iz Genove (1447.-15 lO.g.); njezin “Elaborat o dušama u Čistilištu” predstavlja divan primjer upotpunjenog mističnog života i iskustva. Ona upoznaje najdublje boli duša u Čistilištu.
(Iz predgovora)

Maria Simma

4,00 (30,14 kn)

glas iz čistilišta br. 3


Marija Agata Simma, rođena je 1915. godine u Austriji. Od svoje mladost bila je veoma pobožna i revno je pohađala pouku iz vjeronauka kod župnika fra Karla Fritza. U sebi je nosila težnju za redovništvom ali je tri puta otpuštena kući zbog slabašnog zdravlja.
Trostruki boravak u samostanu duhovno ju je oblikovao i pomogao joj u duhovnom rastu, te je tako pripravio na apostolat u korist duša u Čistilištu. Njezin duhovni život obilježen je djetinjom ljubavlju prema Presvetoj Djevici i željom da pomogne dušama u Čistilištu, kao i time da svim sredstvima pomaže misijama među poganima. Zavjetovala je svoje djevičanstvo Majci Božjoj, posvetila se Mariji posvetom sv. Grignona Monfortskog, posebno u korist duša u Čistilištu. Učinila je također zavjet da bude "duša žrtva", žrtva ljubavi i zadovoljštine. Marija Simma je očito u tome našla zvanje koje joj je Bog namijenio: da pomaže dušama u Čistilištu molitvom, patnjom zadovoljštine i apostolatom.
(Iz knjige)

Meditacije o pripravi na posvetu Isusu Kristu po Mariji

7,00 (52,74 kn)

Montfortska duhovnost br. 8


Sv. Ljudevit bi htio da vjernik koji se posveti bude spreman na ustrajni i svakodnevni rad i napor u življenju posvete, koja postaje škola duhovnosti koja vodi do svetosti. Svetac govoreći duši o posveti kaže: I u onoj mjeri, kojom se budeš njome služila u običnim poslovima svog života, upoznat ćeš njezinu vrijednost i izvrsnost. (Mt 1)
Vježbe priprave na posvetu, kako ih je zamislio sv. Ljudevit, su sklad meditacija i molitve koje za cilj imaju isprazniti dušu od duha svijeta i same sebe kako bi se po Mariji ispunila Isusom. Koliko vjernik više i predanije u nutrini pristaje na posvetu, nastoji oko priprave i življenja posvete, toliko će se više i duhovno obogatiti.
Svetac predlaže da vjernik nakon obavljanja čina posvete svakodnevno je obnavlja kratkim obrascem: Sav sam tvoj, i sve moje pripada tebi, moj Ijubezni Isuse, po Mariji, tvojoj Presvetoj Majci, te da svake godine ponovi put priprave na posvetu. To znači da je Montfort bio svjestan da su priprava i čin posvete sjeme bačeno u zemlju, koje da izraste treba vrijeme i njegu. O tome govori i sam sv.Ljudevit na kraju Marijine tajne, gdje uspoređuje posvetu sa stablom života koje će u svoje vrijeme donijeti plod, a to je sam Isus Krist.
(tekst iz Uvoda)

Molitve svete Brigite

4,00 (30,14 kn)

7 molitava sv. Brigite – 15 molitava sv. Brigite – Pobožnost sv. Brigite na čast 7 Marijinih žalosti


Gospodin Isus Krist objavio je sv. Brigiti dvije serije molitava koje On želi da se mole na čast njegove Muke velikim obećanjima milosti za sve koji ih budu molili. Petnaest molitava sv. Brigite na čast Muke i Rana Isusovih objavljeno je u više izdanja, pa i u molitveniku "Isuse, ja se uzdam u tebe " s odobrenjem Nadbiskupskog duhovnog stola u Zagrebu od 24. VIII. 1976. godine.
Manje poznato i prošireno u Hrvatskoj je Sedam molitava sv. Brigite na čast Muke i Krvi Isusove. Isus je objavio sv. Brigiti da je za vrijeme svoje Muke dobio gotovo šest tisuća udaraca i daje za nas prolio više od trideset tisuća kapljica svoje Presvete Krvi, dodajući: "Znaj da ću udijeliti slijedećih pet milosti svakome tko bude svaki dan častio moju Presvetu Krv kroz 12 godina, moleći 7 Očenaša i 7 Zdravo Marija s molitvama koje ti objavljujem!" Isus dalje svetici nabraja obećane milosti: "Osoba koja bude molila ove molitve:
1. Neće ići u Čistilište.
2. U Nebu će biti pridružena mučenicima kao da je prolila svoju krv za vjeru.
3. Onaj tko moli ove molitve može izabrati tri osobe iz svoje obitelji ili rodbine i Ja ću ih po ovim molitvama dovesti i održati u stanju posvetne Milosti.
4. Nitko iz obitelji osobe koja izmoli ove molitve neće u sljedeće četiri generacije propasti u Paklu.
5. Osoba će mjesec dana ranije imati spoznaju o svojoj smrti."

Nasljeduj srcem Srce Isusovo – I. dio

4,00 (30,14 kn)

Ljubav i žrtva br. 1


Brošura "Pour converser avec le Maitre" pokazuje kako možemo razgovarati s Gospodinom; razgovor na osnovu samo jedne rečenice iz Evanđelja. Ovo djelce ima samo tu namjeru, s nekoliko primjera osvijetliti taj tradicionalni način razgovora s Bogom.
Za svaki razgovor ono daje nekoliko rečenica izvađenih iz Svetog Pisma, riječi stavljene u usta Božanskog Učitelja, onako kako je to rado činio pisac "Nasljeduj Krista", i na koncu, jednu molitvu, koja je uzeta iz liturgije.
Razumije se samo po sebi, da ove sheme za razgovor imaju jedino tu svrhu, olakšati otpočinjanje osobnog razgovora čitatelja s Onim, čije su riječi Duh i Život.

Nasljeduj srcem Srce Isusovo – II. dio

4,00 (30,14 kn)

Ljubav i žrtva br. 19


Brošura "Pour converser avec le Maitre" pokazuje kako možemo razgovarati s Gospodinom; razgovor na osnovu samo jedne rečenice iz Evanđelja. Ovo djelce ima samo tu namjeru, s nekoliko primjera osvijetliti taj tradicionalni način razgovora s Bogom.
Za svaki razgovor ono daje nekoliko rečenica izvađenih iz Svetog Pisma, riječi stavljene u usta Božanskog Učitelja, onako kako je to rado činio pisac "Nasljeduj Krista", i na koncu, jednu molitvu, koja je uzeta iz liturgije.
Razumije se samo po sebi, da ove sheme za razgovor imaju jedino tu svrhu, olakšati otpočinjanje osobnog razgovora čitatelja s Onim, čije su riječi Duh i Život.

Obiteljska posveta Presvetim Srcima

4,00 (30,14 kn)

Pobožnost prvih devet petaka i pet prvih subota


Svjedoci smo vremena u kojem je demokracija širom otvorila svoja vrata svim religioznim duhovnim pokretima i sektama koje žele doći i djelovati na ovim prostorima. Po principu "plati i radi što hoćeš" dostupni su im svi oblici masmedijskog djelovanja. New age, duhovni pokret novog doba, pušta svoje metastaze u svim društvenim slojevima, osobito među mladima. Tisak nam je pun oglasa magijske "pomoći" čovjeku, a nije zanemarivo ni izravno djelovanje sotonskih organizacija. Prema nekim istraživanjima, u Južnoj Americi 6-8 tisuća ljudi dnevno napušta Katoličku Crkvu i odlazi sektama, a preko 21% zapadnih Europljana vjeruje u reinkarnaciju, što je u suprotnosti sa osnovnom kršćanskom dogmom o zagrobnom životu. Ne usuđujemo se ni pomisliti kakvi bi bili rezultati ispitivanja o vjerovanju u astrologiju, čitanju horoskopa i nošenju astralnih i poganskih simbola, vjerujući u njihovu zaštitu i moć.
Mnogi od ispitanika izjavili su da su izašli iz Katoličke Crkve, jer u njoj nisu naišli na dovoljno misticizma. Edicijom "MALI PUT" želimo u suradnji sa svećenicima i redovničkim zajednicama na što jednostavniji, zanimljiviji i prihvatljiviji način tiskom, audio i video tehnikom kao i ponudom sakralnih predmeta upoznati javnost s najdragocjenijim biserima pučke pobožnosti iz bogate baštine svete Crkve Katoličke. Ne kao cilj, nego put i sredstvo koje će ih voditi do svetih liturgijskih sadržaja a nadasve sv. Euharistije, preduvjeta vječnog života, kao konačnog cilja.

Ocu, Sinu, Duhu Svetom i Presvetom Trojstvu

4,00 (30,14 kn)

Najljepše molitve svetaca


Na raznim evropskim jezicima i u raznim izdanjima posljednjih godina na veliko se šire molitve kojima su sveci iskazivali svoju veliku ljubav prema Bogu. Svetačke molitve imaju posebnu duhovnu snagu jer su ih pisale osobe koje su duboko doživljavale Boga i iskazivale Mu veliku ljubav te nešto od toga zapisali u svojim molitvama koje mogu i nas potaći na veću ljubav i pobožnost.
U osobnoj molitvi i meditaciji možemo uzeti jednu ili više ovih molitava te moliti sa svecima i učiti moliti od njih.
p. Miljenko Sušac s.m.m.
(Iz predgovora)

Pobožnost Bezgrešnom Srcu Marijinu

4,00 (30,14 kn)

Ljubav i žrtva br. 16


Pobožnost Srcu Marijinu je među najraširenijima u Katoličkoj Crkvi u posljednjem stoljeću zahvaljujući iznad svega poticajima Fatimskih ukazanja i posvetama svijeta i Crkve Srcu Marijinu koje su mnoge pape učinili. Pa ipak, ta pobožnost koja ima svoje korijene u Novom Zavjetu, se razvijala tokom cijele povijesti Crkve a postala je javna u 17. stoljeću zahvaljujući iznad svega sv. Ivanu Eudesu. Sv. Ivan Eudes je napisao kapitalno djelo u povijesti katoličke tradicije o Srcu Marijinu koje ima više tisuća stranica, Coeur admirable. Djelo je odveć veliko i nije prikladno za pučku pobožnost. između ostalog jer raspravlja i o složenim teološkim problemima. Pa ipak u Coeur admirable se nalaze razmatranja, molitve pobožnost i meditacije koje je svetac pisao na čast Srca Marijina.
Duhovni sinovi sv. Ivana, Eudisti su u više pokušaja i izdanja širili pobožnost njihova utemeljitelja Srcu Marijinu. Tako i F. Lebesconte, u knjizi Le coeur de Marie d' apres saint Jean Eudes, objavljenoj s imprimaturom od 28. 11. 1945. A. Leclerca u Parizu. Autori ove knjige služili su se Lebesconteovim djelom u sastavljaju devetnice na čast Srca Marijina s tekstovima sv. Ivana Eudesa. Došli su i do dijelova Coeur admirable koji se odnose na pobožnost. Skupljali su i druge svetačke molitve i tekstove koji govore o pobožnosti Srcu Marijinu te došli na ideju da urede ovu malu knjižicu kao jedan priručnik pobožnosti Srcu Marijinu.
p. Miljenko Sušac
1 2